Information till befolkningen för att minska smittspridning av coronavirus

19.03.2020
  • Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber ska du vila och stanna hemma. Du kan själv göra en bedömning om du misstänker corona virus via https://www.omaolo.fi/.
  • Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symptom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Vid misstanke eller frågor kontaktar du inom Social- och hälsovårdsverkets område: Jakobstad, Pedersöre och Larsmo 06 786 1333 dygnet runt och Nykarleby 06 786 2701 dygnet runt.

  • Friska människor bör minska sina sociala kontakter och undvika att röra sig på allmänna platser som t.ex köpcenter för att bromsa spridningen av epidemin.

  • Personer över 70 år uppmanas att isolera sig och inte vara i kontakt med andra.

  • Besöksförbud på alla avdelningar, vårdenhet och boendeenheter. Besök tillåts endast av särskilda skäl med personalens tillstånd.

  • Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.

  • Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom god handhygien och rätt hostteknik.

Ytterligare information på THL:s webbsida: Ohjeet koronavirustaudin hoitoon och Koronavirustauti - Milloin on hakeuduttava hoitoon

19.3.2020

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)