Jakobstad satsar på att utveckla Fäboda-området

26.03.2021

Staden Jakobstad förbättrar servicen vid Fäboda fritidsområde med ett stöd på 60 000 € som NMT-centralen har beviljat. Staden Jakobstads egen andel i vandringsledernas förbättringsprojekt är 75 000 €. Våta, svårkomliga partier åtgärdas genom att bygga spångar och göra andra förbättringar. Dessutom bygger man nya grillplatser och en barnstig vid Lillsand.

De planerade åtgärderna inkluderar bland annat

  • att förnya kartorna
  • att förnya rutterna och märka ut dem i terrängen
  • att grundförbättra svårframkomliga partier med bland annat spångar och grus
  • att bygga nya grillplatser
  • en ny upplevelsestig för barn
  • en ny brygga

- Vi har gjort en grundlig inventering av hela området och kartlagt alla svårkomliga partier längs rutterna. Även om  avsikten är att inleda arbetet så snart som möjligt kommer det sannolikt att pågå ända till slutet av året. Fäboda vandringsled är något med det bästa som finns i Jakobstad och vi hoppas att allt fler stadsbor i och med dessa åtgärder ska kunna njuta av den unika naturen i området, berättar byggherreingenjör Frank Bäcksholm och markanvändningsingenjör Viljam Knif.

Utvecklingen av fritidsaktiviteterna i Fäboda är ett av målen som stadens arbetsgrupp ställde upp i januari 2021. Du kan bekanta dig med arbetsgruppens slutrapport här: Fäboda, Svanen, FantaSea och simhallen - Våra gemensamma vardagsrum

 

Mera information:

Byggherreingenjör Frank Bäcksholm, frank.backsholm@jakobstad.fi, tfn 044 7851 998

Markanvändningsingenjör Viljam Knif, viljam.knif@jakobstad.fi, tfn 044 7851 399

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)