Jakobstad ska effektivera för tre miljoner nästa år

11.06.2019

Fastighetsskatten hålls oförändrad 2020 och kommunalskatten på högst 21,25 procent åren 2020–2022.

Stadsfullmäktige diskuterade budgetramarna på sitt möte igår (10.6). Beslutsfattarna godkände de föreslagna budgetramarna, det vill säga att fastighetsskatten hålls oförändrad 2020 och kommunalskatten på högst 21,25 procent åren 2020–2022.

I ramen ingår också investeringar på högst 8,3 miljoner euro. Beslut om investeringarna tas i samband med höstens budgetbehandling.

Budgetramarna för år 2020 bygger på antagandet att bland annat kostnaderna och verksamhetsintäkterna ökar med 2,5 procent i jämförelse med 2019. Trots att prognoserna gällande skatter och statsandelar för Jakobstad är mycket positiva för 2020 krävs effektiveringar för att få driftsekonomin i balans. Nämnderna ska komma med effektiveringsförslag motsvarande tre miljoner euro för nästa år.

Stadsfullmäktige godkände också stadens bokslut för 2018, Jakobstadsnejdens integrationsprogram 2018–2021 samt personalrapporten för 2018.

Owe Sjölund (SFP) blir ordförande för stadsstyrelsen för perioden juni 2019 till och med 31.5.2021.

Marcus Suojoki (SFP) valdes till ordförande till social- och hälsovårdsnämnden till och med 31.5.2021.

Anna-Maja Henriksson (SFP) fortsätter leda stadsfullmäktige åtminstone över sommaren 2019.

Mer information:
Stadsdirektör Kristina Stenman, 044 785 1411, kristina.stenman@jakobstad.fi
Stadssekreterare Milla Kallioinen, 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)