Jakobstads fullmäktige godkände budgeten för 2020

26.11.2019

Fullmäktige i Jakobstad godkände igår (25.11) stadsstyrelsens förslag till budgeten för 2020 som inkluderar investeringar på 8,5 miljoner euro.

De största investeringarna inkluderar färdigställandet av underfarten som förbinder centrum med Sikören (2,7 miljoner euro) och Granholmens korsning (0,35 miljoner euro). Båda blir färdiga nästa år.

Därtill ingår bland annat en investering i en skatepark (80 000 euro) liksom underhållande investeringar i fastigheter (1,5 miljoner euro) samt i gator och vägar (1,4 miljoner euro).

– Jakobstads ekonomiska situation är fortfarande ansträngd. Men genom en rad åtgärder som inbesparingar och något ökade intäkter, däribland skatteintäkter, så ligger budgetförslaget inklusive affärsverken på ett litet plus, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Söker samarbetspartner för ny Skatepark

Enligt Stenman kommer staden att fortsätta jobba förebyggande med satsningar på barn och unga tillsammans med Social- och hälsovårdsverket, erbjuda god service inom åldringsvården och mångsidiga bildningstjänster.

– På investeringssidan är de största satsningarna färdigställandet av underfarten mellan centrum och Sikören och Granholmens korsning. Budgetförslaget innehåller också en satsning på barns och ungas fritidsmöjligheter i form av en skatepark. För det arbetet hoppas vi hitta flera samarbetspartners, säger Stenman.

I budgeten exklusive affärsverken ingår ett effektiveringsmål om 3 miljoner euro som har beaktats på nämndnivå.

Skatteprocenten oförändrad 2020

Budgetförslaget bygger på bibehållen skatteprocent för 2020. Tf stadskamrer Gunilla Höglund framhåller att staden beslutat behålla skatteprocentsatsen fastän trycket på kommunerna generellt har ökat.

– Över 90 procent av kommunerna upplever ett hårt tryck att höja skatteprocenten, samtidigt som kommunernas lånebörda per invånare ökat markant i hela landet. I Jakobstad skulle skuldbördan uppgå till 3872 euro per invånare när landets medeltal är 3287 euro per invånare, säger Höglund.

– Istället för att öka skatteprocenten försöker vi mer detaljerat söka inbesparingsmöjligheter inom driften. Budgetförslaget bygger på att staden fortsätter öka lånetagningen, samtidigt som vi amorterar befintliga lån. Nettoupplåningen skulle 2020 uppgå till 4,2 miljoner euro.

Mer information:
Stadsdirektör Kristina Stenman, 044 785 1411, kristina.stenman@jakobstad.fi
Tf. stadskamrer Gunilla Höglund, 044 785 1421, gunilla.hoglund@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)