Jakobstads livskraft har klarat coronaårets utmaningar väl

31.05.2021

Jakobstads livskraft har klarat coronaårets utmaningar väl

I den årliga uppföljningen av handelns livskraft har livskraften i Jakobstad hållits på en bra nivå trots coronan. Enligt uppföljningen är talet för livskraft 7,08 för Jakobstad, medan det var 6,25 förra året och 6,30 år 2019. Att talet för livskraft har stigit sedan förra året visar att centrumföretagen har klarat sig genom de svåra tiderna.

I jämförelse med utvecklingsriktningen hos andra finländska städer har livskraften i Jakobstads centrum visat sig vara positiv och stabil. Av de finländska städernas centrum har endast Jakobstad (+3,7 %), Vanda (+3,0 %), Kotka (+1,7 %) och Nystad (1,3 %) haft en positiv utvecklingsriktning, baserat på genomsnittet för livskraftstalet.

Nationellt sett är livskraften för centrumhandeln på väg ner också i stora städer. Livskraften i centrum är en central faktor för städernas dragningskraft. Vid förstärkandet av centrum betonas förtätning av stadsstrukturen och långsiktigt utvecklingsarbete, innovativa idéer och modiga investeringar, satsningar på att förnya trafiksystemet samt evenemang.

 

Betydelsen av lördagsöppet och tomma affärsutrymmen betonas

Uppföljningen betonar betydelsen av lördagsöppna affärer och restauranger för livskraften i centrum. Jakobstads situation med hänsyn till tomma affärsutrymmen är bättre än genomsnittet. Andelen tomma affärsutrymmen i Jakobstads centrum är 2,1 %, medan det nationella genomsnittet är 11,5 %.

 

Livskraften följs upp årligen

Uppföljningen görs årligen på centrumområden enligt Levande stadskärnor rf:s nationella livskraftsberäkning. Samtidigt får vi mera information om livskraften i andra finländska städer. Levande stadskärnor rf är en nätverksaktör för centrumutveckling, vilken har grundats av städer, handelsförbund och organisationer inom fastighetsbranschen.

 

Bekanta dig med resultatet här (endast på finska):

Mera information:

Förvaltningsdirektör Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651 eller milla.kallioinen@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)