Jakobstads sommarkonstnär är Johan Sandås

19.05.2021

Johan Sandås är Jakobstads sommarkonstnär 2021

Johan Sandås valdes till Staden Jakobstads sommarkonstnär 2021. Sandås kommer att jobba med ett grafikkonstprojekt under tiden 14.6-25.7.

Johan Sandås är intresserad av samhällsfrågor som arbete och arbetslöshet, delaktighet och tillgång till kunskap, hållbar utveckling och resursanvändning. Stora frågor, men som alla kan ha en åsikt om. De här åsikterna kommer att visas upp i form av ett antal bilder i stort format, som kommer att installeras på eller nära torget. Den teknik som används för att framställa bilderna är träsnitt, som är den äldsta trycktekniken och som har sina rötter långt bak i historien. I det här projektet används tekniken för att kommentera saker som händer just nu.

Man kan träffa Johan bland annat på måndagstorgen för att se hur han som konstnär jobbar med träsnitt samt diskutera olika åsikter och tankar som sedan kanske syns i slutresultatet.
Projektet med en sommarkonstnär initierades av konstföreningen Jakarte. Tillsammans tog staden och Jakarte inspiration av Seinäjokis modell för att testa sin egen modell för sommarkonstnär. Anställningen som Jakobstads sommarkonstnär genererade elva stycken ansökningar varav tre konstnärer kallades till intervju och vid intervjutillfället ansågs bildkonstnär och Master of Arts and Culture Johan Sandås som den mest lämpliga kandidaten och valdes till Jakobstads sommarkonstnär 2021.

läs en artikel i Pietarsaaren Sanomat om sommarkonstnären i Jakobstad 2021 (artikel är på finska). 

Följ Johan Sandås på instagram

 

foto johansandas 1

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)