Jakobstadsborna nöjda med tekniska tjänster

31.08.2021

Man har undersökt invånarnas åsikter om de tekniska tjänsterna i Jakobstad i undersökningen om samhällstekniska tjänster 2021. Undersökningen har beställts i samarbete med Jakobstads Vatten och Alerte Ab.

I enkäten frågade man bland annat om hur invånarna upplever gatu- och parkunderhållet, hur avfallshanteringen fungerar samt hur man upplever vatten- och avloppsförsörjningen. Invånarnas nöjdhet hade ökat på flera delområden i enkäten i jämförelse med föregående enkät.

Man är bland annat mera nöjd med

  • renhållningen av gatorna
  • halkbekämpningen
  • renhållningen av lekparkerna och skicket på redskapen
  • gatubelysningen på gatorna i centrum och längs trottoarer och cykelvägar
  • tillsyns- och rådgivningstjänsterna
  • underhållet av sportplaner och badstränder

- Enkätresultaten visar att stadsborna är nöjdare med stadens tekniska tjänster än tidigare. Det finns saker att förbättra, men man måste också förstå vilken kvalitetsnivå som är rätt för oss. Kvalitet är samtidigt en kostnadsfråga, berättar tf. stadsutvecklingsdirektör och stadsingenjör Harri Kotimäki.

- Man är mera nöjd med myndighetsverksamheten och till exempel byggnadstillsynens och kommunalteknikens elektroniska tillståndstjänster har underlättat och försnabbat behandlingen av ärenden, fortsätter han. Vid beslutsfattandet måste man utöver lagar och bestämmelser beakta åtgärdernas inverkan och till exempel grannens rättigheter, men vi tjänsteinnehavare strävar alltid efter att tillsammans med kunden hitta den bästa möjliga lösningen.

22 kommuner av olika storlek runt om i Finland deltog i undersökningen.

Läs mera: Yhdyskuntatekniset palvelut 2021 (endast på finska)

 

Mera information:

Vt. stadsutvecklingsdirektör/stadsingenjör Harri Kotimäki, tfn 044 785 1750, harri.kotimaki@jakobstad.fi

Verkställande direktör Andreas Svarvar, Jakobstads Vatten, tfn 044 785 1262, andreas.svarvar@jakobstad.fi

Avdelningschef Joachim Stenman, Alerte Ab, tfn 044 714 7115, joachim.stenman@alerte.fi

 

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)