Koncernbokslutet positivt för Jakobstad

30.04.2019

Fjolårets bokslut för stadskoncernen visar ett överskott på +0,3 miljoner euro. Stadens investeringar var 7,3 miljoner euro.

I stadskoncernen ingår bland annat dotterbolagen Alerte Ab Oy, Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, Jakobstads hamn Ab och Jakobstads Energi Ab, Jakobstads Företagsfastigheter Ab, samt ägarandelar i Katternökoncernen och samkommuner.

Resultatet för själva staden visar ett underskott på -2,99 miljoner euro. Det ackumulerade överskottet är 71,6 miljoner euro. 2018 uppgick stadens lånestock till 60,45 miljoner euro (3 136 euro per invånare).

– Det som var positivt under 2018 var att årsbidraget, +4,9 miljoner euro, var bättre än 2017, och att skuldsättningen förblev i princip oförändrad. Dessutom fick vi 0,6 miljoner mer än budgeterat i statsandelar. Nettot av de finansiella posterna steg med 1,4 miljoner euro i jämförelse med året innan, och det här berodde delvis på dividenderna och den låga räntenivån, säger stadskamrer Jonny Wallsten.

Stadens investeringar uppgick till 7,3 miljoner euro, och där ingick renoveringen av Björkbacka och Pedersvägens cykelväg.

Personalutgifterna minskade med 0,8 miljoner euro 2018 i jämförelse med året innan. Resultatet från affärsverket Jakobstads Vatten var +0,6 miljoner euro.

Mindre skatteintäkter och högre social- och hälsovårdskostnader drar ner resultatet

Det som bidrog till minuset 2018 var mindre skatteintäkter än budgeterat och högre kostnader för social- och hälsovårdstjänster. Samtidigt sjönk invånarantalet med 109 personer från året innan.

– Vi fick in 0,25 miljoner euro mindre i skatteintäkter än budgeterat. Nettokostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna ökade med 3,4 miljoner euro (4,86 procent). Avskrivningarna inkluderande nedskrivningar var 0,6 miljoner euro mer än budgeterat, eftersom vi skrev ner värdet på tidigare Pursisalmi skola, säger Wallsten.

Fakta: Stadens lånestock har utvecklats enligt följande:

2018: 60,45 miljoner euro (3136 €/invånare)
2017: 60,4 miljoner euro (3115 €/invånare)
2016: 43,7 miljoner euro (2257 €/invånare)
2015: 42,7 miljoner euro (2199 €/invånare)
2014: 82,1 miljoner euro (4216 €/invånare)
2013: 111,0 miljoner euro (5660 €/invånare)

Mer information: Stadsdirektör Kristina Stenman, 044 785 1411, kristina.stenman@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)