Kristina Stenman: Flera satsningar av nationellt intresse

23.12.2019

I sin julhälsning till Jakobstadsborna lyfter stadsdirektör Kristina Stenman fram Språkbadsskolan och Alma daghem som invigs 2020 som betydande byggprojekt av också nationellt intresse.

Bästa Jakobstadsbor! Vi är inne i årets mörkaste tid. Ljusen från tro, hopp och kärlek, granen på torget och träden på gågatan bryter ändå mörkret och påminner oss om att vi är inne i jultiden.

Det här är en bra stund att blicka tillbaka på det gångna året och framåt. Jakobstad och hela regionen fortsätter vara en framgångsregion i Finland med växande, framgångsrika företag och stor export. Vi har planerat och förverkligat projekt för att främja att företagen och staden hittar kunnig arbetskraft. Det handlar både om att erbjuda god, mångsidig service och attraktivt boende men också om att vi berättar om Jakobstad och allt det fina som finns här.

Vi har många nya, positiva satsningar i staden. Språkbadsskolan och Alma daghem färdigställs under 2020. De är betydande och nationellt intressanta byggprojekt som kan hämta många besökare till oss. Nästa år blir också Sikörens underfart färdig. Den sammanbinder infarten till staden och centrum på ett helt nytt sätt och kan stimulera handeln och livskraften i centrum. En uppdatering av trafik- och miljöplanen för centrum är under arbete och vi är glada över all den respons från invånarna som redan kommit. Det blir fortsättning nästa år! I budgeten för nästa år ingår också en skatepark och vi fortsätter förbättra stadens lekparker.

I december fattade stadsfullmäktige beslut om att Jakobstad är beredd att överföra sin social- och hälsovård till Österbottens välfärdsområde, troligen år 2022. Vi har goda erfarenheter av ett allt närmare samarbete mellan social- och hälsovården, till exempel inom servicen för barn, unga och familjer i vårt eget område. De erfarenheterna kan vi nu dela med oss av till resten av Österbotten och bygga vidare på, samtidigt som vi tryggar en mångsidig service till exempel inom specialsjukvården vid Malmska sjukhuset och skapar en stark bas för Vasa centralsjukhus som fulljoursjukhus.

Julljusen fortsätter att lysa över nyår. Vi följer den rytm som vi haft de senaste åren, det vill säga att staden ordnar nyårsmottagning vartannat år. I år ordnas ingen mottagning. Var försiktiga med fyrverkerierna!

Jag önskar att jultiden ger en möjlighet till gemenskap, vila och glädje för alla Jakobstadsbor. Och jag litar på att ni nästa år fortsätter att vara i kontakt, engagera er och bygga Jakobstad tillsammans med oss!

Stadsdirektör Kristina Stenman

Kristina Stenman vid sitt skrivbord i Stadshuset i Jakobstad.

– Jag litar på att ni nästa år fortsätter att vara i kontakt, engagera er och bygga
Jakobstad tillsammans med oss, säger stadsdirektör Kristina Stenman. 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)