Landskapen diskuterade flygtrafiken med finansminister Matti Vanhanen

25.06.2020

Landskapen, handelskamrarna och städerna träffade finansminister Matti Vanhanen igår, 24.6.2020. På mötet diskuterades flygtrafiken.
Representanter från landskapsförbunden, centralstäderna och näringslivet från Lappland, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland deltog i distansmötet. Staden Jakobstad representerades av stadsdirektör Kristina Stenman.
Representanterna från de sex landskapen framförde ett samstämmigt budskap till finansministern om att Finnairs reguljära flygförbindelser till Joensuu, Kajana, Kemi-Torneå, Karleby-Jakobstad och Jyväskylä ska återupptas så fort som möjligt och på en kommersiell grund. Detta är väldigt viktigt för landskapens livskraft och för exportföretagens konkurrenskraft.
- Osäkerheten kring när flygtrafiken återupptas försvagar på ett allvarligt sätt förutsägbarheten och framtidsplanerna för verksamhetsmiljön. Vingar behövs för att ekonomin ska lyfta.
Finansministern tackade landskapens delegation för ett starkt och grundligt meddelande och delade oron om flygförbindelsernas framtid. Ministern försäkrade att statsrådet har förbundit sig till anteckningen i den fjärde tilläggsbudgeten, enligt vilken regeringen ser till att nätverket av flygplatser bevaras på nuvarande nivå och granskar alla tillgängliga alternativ för att trygga inrikesflygförbindelserna till Joensuu, Kajana, Jyväskylä, Karleby-Jakobstad och Kemi.

Mera information:
Stadsdirektör Kristina Stenman, tel. 044 785 1411
Stadssekreterare Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)