Max 20 personer vid sammankomster 1-16.5.2021

28.04.2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst tjugo (20) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

Beslutet är i kraft under perioden 1.5-16.5.2021.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)