Nominera en kandidat till de mittnordiska kulturpriserna 2019

10.05.2019

Mittnordiska kulturpriser 2019: Välkommen att föreslå pristagare!

Mittnordenkommittén delar årligen ut två kulturpriser:

− ett kulturpris som följer temat för det aktuella årets Mittnordiska kulturdagar. (År 2019 år temat publikarbete), och
− ett barn- och ungdomspris för framgångsrikt och föredömligt arbete inom kulturområdet.

Nomineringstiden för priserna år 2019 är 1.5–31.8.2019. Pristagare utses på basen av nomineringar.

Kriterier för det tematiska priset:
1. Priset tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar och andra organisationer inom Mittnorden som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema.
2. Aspekter som särskilt beaktas är konstnärlig eller kulturell kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
3. Vem som helst kan föreslå pristagare, via bifogad blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

Kriterier för barn- och ungdomspriset:
1. Priset tilldelas unga under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen unga upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.
2. Aspekter som särskild beaktas är kulturverksamhet på de ungas villkor, ideellt arbete och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
3. Vem som helst kan föreslå pristagare, via bifogad blankett. Priset kan inte sökas för egen del.


Priset är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad i Österbotten, Finland 20–22.11.2019..
Mer information om kulturprisen och Mittnordenkommittén: www.mittnorden.net

Nomineringar (ifyllda blanketter) skickas till Mittnordenkommitténs kansli:
− per brev till Mittnordenkommitténs kansli, Region Västernorrland, SE-871 85, HÄRNÖSAND, Sverige, eller
− per e-post till romana.culjak@rvn.se.

Nomineringsblanketten ska vara kansliet tillhanda senast 31.8.2019.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)