Nu inleds byggandet av Sikörens underfart

04.06.2019

Ett så här stort projekt inom Jakobstads infrastruktur upplever du bara en gång i livet. Så sammanfattar Frank Bäcksholm, byggherreingenjör vid stadens kommunaltekniska avdelning, miljonprojektet som ska stå klart om drygt ett år.

Den här veckan inleds arbetet med att förena Jakobstads centrum med Sikören genom en underfart under järnvägsspåren. Projektet uppskattas kosta totalt 3,7 miljoner euro och stå klart hösten 2020. Kreate Oy är vald till huvudentreprenör för projektet.

– Sådant här upplever man bara en gång i livet. De totala kostnaderna uppskattas till 3,7 miljoner euro. Det är i samma storleksklass som den nya korsningen i Granholmen men investeringen sker på en betydligt mindre yta, säger Frank Bäcksholm, byggherreingenjör vid stadens kommunaltekniska avdelning.

I nuläget korsar trafiken i stadens centrala delar järnvägsspåret vid Skolgatans och Pedersvägens plankorsningar. Enligt Bäcksholm bildar järnvägsspåret en barriär mellan stadens centrum och Sikören, speciellt för fotgängare och cyklister.

– Skolgatans korsning är dessutom livligt trafikerad men svårtrafikerad och farlig. Underfarten kommer att avlasta Skolgatans korsning avsevärt.

Infarten till busstationen och återvinningsstationen flyttas

Arbetet koncentreras till ett cirka 200 meter brett område mellan Stationsvägen och Fabriksgatan. Man inleder med borrpålning och brolocket för järnvägsspåren. Bron blir cirka 30 meter lång och 14 meter bred med rum för två järnvägsspår. Den delen blir klar till hösten, varefter man inleder arbetet med tunneln.

– Tunneln blir 3,7 meter hög, får körfiler i bägge riktningarna och lättrafikleder på båda sidorna. Vi satsar mycket pengar på att det ska se fint ut med stenläggning, växtlighet och konst som ska anknyta till Sikörens historia som fabriksområde, säger Bäckholm.

I höst tas infarten till Tobaksmagasinet och busstationen via Stationsvägen ur bruk. Skateboardramperna flyttas tillfälligt medan man utför rörarbeten.

– Trafiken till busstationen kommer därefter att ledas in från Jakobsgatan, samma väg som bussarna kör in, men med olika trafikregleringar. Ekopunkten vid Fabriksgatan och dess infart flyttas närmare Citymarket, säger Bäcksholm.

Också tågtrafiken påverkas under byggarbetet. Enligt Bäcksholm har man kommit överens med Trafikledsverket om vilka datum spåren är ur bruk, med det första avbrottet den 6 juni.

Mer information: Byggherreingenjör Frank Bäcksholm, 044 785 1998, frank.backsholm@jakobstad.fi

Illustrationerna av den nya underfarten mellan centrum och Sikören är gjorda av Ramboll Finland Oy.

Sikorens underfart 1

28

29

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)