Nytt integrationsprogram för åren 2022 – 2026

27.05.2021

Detta år skrivs regionens nya integrationsprogram för åren 2022 – 2026. Integrationsprogrammet är en plan för att stöda flyktingars etablering och integration i Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Nykarleby och Jakobstad. Som ett led i uppgörandet av det nya integrationsprogrammet samlar integrationsenheten in feedback, kommentarer och åsikter kring integration från invånare och expertgrupper. Detta görs genom ordnade workshoppar, frågeformulär och en kommun- och stadsturné. Under turnén besöker integrationsenhetens personal samtliga kommuner och städer i regionen för att ställa frågor till invånare om integration och regionens flyktingmottagning.

 

 

 

Pia Fraktman, 044 7851525

Eva Gädda, 044 055 9812

Integrationsenheten i Jakobstadsregionen, Tfn. (06) 786 3111, integration@jakobstad

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)