Nytt mångkulturellt samarbetsnätverk grundas i Jakobstadsnejden

06.11.2018

Syftet med nätverket är att förbättra invandrares möjligheter att bli delaktiga i det lokala samhället och närdemokratin.

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden bjuder in alla som är intresserade av nätverket till ett öppet diskussionstillfälle.

Diskussionstillfället riktar sig till alla bosatta i Jakobstadsnejden som önskar främja mångkulturell samverkan. Mötet äger rum 20.11.2018 klockan 18 i Jakobstads stadshus, mötesrum Panama (Strengbergsgatan 1).

Mer information: Pia Fraktman, integrationskoordinator, 044 785 1525, pia.fraktman@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)