Nytt nummer av Jakobstad informerar - Stadsdirektören: Jakobstad är inne i en förändringsfas

01.02.2019

Årets första nummer av Jakobstad informerar (1/2019) har delats ut till hushållen i Jakobstad. Tidningen finns tillgänglig också på webben och runt om i staden. Temat är hälsa och välmående via gemenskap och kultur.

– Under sommaren och hösten har många av de beslut som stadsfullmäktige tagit börjat synas i stadsbilden. Nya bostadstomter och gator i Fårholmen och det nya industriområdet i Pirilö börjar ta form. Två kännspaka byggnader, BI på Pedersesplananden och det ena Bodgärdet-huset, har rivits för att ge plats åt Språkbadsskolan och Alma-daghemmet. Alla de här projekten ska stödja tillväxt och utveckling för företagen och för en fungerande, trivsam vardag för invånarna i Jakobstad, skriver stadsdirektör Kristina Stenman i sin ledare.

Reportagen i tidningen handlar om stadens samarbete med den finskspråkiga respektive svenskspråkiga Finlands Röda Kors-föreningen i Jakobstad för att minska ensamheten bland en del av stadens invånare, samt om Jakobstadsnejdens musikinstitut som ett exempel på hälso- och gemenskapsfrämjande verksamhet tillgänglig för personer i alla åldrar.

– Man snackar inte bara musik under lektionerna utan det blir alla möjliga livsvisdomar. Som lärare ser man ju hur eleven mår. Att det finns en vuxen med tid för dig minst trettio minuter varje vecka, utan mobiltelefon, kan vara värdefullt, säger rektorn och mångåriga trumpetlärare Peter Roos som strävar efter att medverka i institutets blåsorkestrar så ofta han hinner.

Dags för stadens unga att söka sommarjobb

Vi informerar också om stadens sommarjobb, nya tomter för familjer och företag, den förnyade Runebergsveckan, stadens elektroniska ansökningssystem Lupapiste samt om dagvattenavgiften som infördes vid årsskiftet.

Vi uppmärksammar även Vippari-servicen som firade 40 år i höst och frågar Jakobstadsbor vilken slags stad ni vill att Jakobstad ska vara. I evenemangskalendern hittar du ett urval sport- och kulturevenemang som äger rum i Jakobstad under våren. Med mera.

Tidningen inkluderar ett kort sammandrag på engelska.

Mer information: Kommunikatör Jeanette Östman, 044 785 1742.

Länk till tidningen.

Svenska parmen2

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)