Personal, föräldrar och allmänhet ska få diskutera skolnätet i Jakobstad

01.10.2019

Stadens arbetsgrupp inleder arbetet med att se över skolnätet med en serie invånarforum i form av öppna diskussionstillfällen i stadens alla skolor i oktober.

– Vi vill inleda diskussionen fördomsfritt tillsammans med personalen, föräldrar och andra intresserade av skolnätet i Jakobstad. Tröskeln för att delta ska vara så låg som möjligt, därför ordnar vi träffar på skolorna. Skolnätet är en viktig fråga där flera faktorer spelar in som elevprognosen, skolbyggnadernas skick men även tomtpolitik, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Bakgrunden till diskussionen om skolnätet är det minskade elevunderlaget bland både svenskspråkiga och finskspråkiga i Jakobstad. År 2018 födda består årskullen av cirka 114 svenskspråkiga barn och cirka 50 finskspråkiga barn.

Stadsstyrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utvärdera skolnätet. Arbetsgruppen består av de båda skoldirektörerna, Jan Levander och Juha Paasimäki, ordföranden för bildningsnämnden Brita Brännbacka-Brunell, ordförande för svenska skolsektionen Conny Englund, ordföranden för finska sektionen Timo Itälehto samt stadsstyrelsens medlemmar Owe Sjölund och Lars Björklund. Owe Sjölund fungerar som gruppens ordförande.

De allmänna diskussionstillfällen ordnas enligt följande:

Länsinummi skola (2.10 kl. 17)
Bonäs-Vestersundsby skola (7.10 kl. 18) tillställningen vid Vestersundsby skola
Kyrkostrands skola (8.10 kl. 18)
Itälä skola (10.10 kl. 17)
Lagmans skola (22.10 kl. 18)
Språkbadsskolan (24.10 kl. 18)

Representanter för arbetsgruppen deltar i samtliga träffar. För personalen ordnas egna diskussionstillfällen.

– Man kan givetvis också kontakta mig när som helst utöver dessa möten. Vi kommer att informera vidare an efter som arbetsgruppens arbete, säger Jan Levander.

Mer information: Bildningsdirektör Jan Levander, 044 785 1479, jan.levander@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)