Schaumansalens kvot 2021 för lokala evenemangsarrangörer kan ansökas under tiden 22.2-19.3.2021

22.02.2021

Schaumansalens kvot 2020 för lokala evenemangsarrangörer kan ansökas i februari och mars.

Kulturbyrån administrerar vidarehyrningen av dagarna/kvällarna. Kostnader för ljud- och ljusteknik ingår inte i hyran, utan bör betalas skilt av arrangören.

För lokala kulturföreningar och kulturaktörer innebär kvotunderstödet att arrangören kan få ca 50 % av hyran för Schaumansalen som bidrag. Bidraget fastställs enligt prövning beroende på evenemangets art, helhetsbudget osv. Kvotunderstödens ansökningstid är 17.2–20.3.2020 och ansökningarna skickas till kulturbyrån i Jakobstad.

Information ger Kulturbyrån i Jakobstad.

Ansökningen får gärna vara fritt formulerad och skickas elektroniskt till kulturbyrån.

 

Länk till ansökningsblanketten

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)