Skärpta rekommendationer för sammankomster

09.12.2020

Stark rekommendation: högst 10 personer bör samlas till privata sammankomster

Det incidentstal som beskriver coronaläget har igen gått upp i Vasa sjukvårdsdistrikt. Och för att man efter december inte ska ha flera nya smittfall har coronasamordningsgruppen igen preciserat de anvisningar som är avsedda för invånarna i regionen.

Resor och sammankomster är risker som bör minimeras

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att inte fler än 10 personer ska samlas till privata sammankomster. Och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

Orka använda munskydd

Österbottens coronasamordningsgrupp vädjar till företagarna i regionen för att de med tanke på den egna personalen och kundkretsen ska gå ut med en stark rekommendation om användning av munskydd - i synnerhet till dem som arbetar med kundbetjäning.

Även övriga familjemedlemmar bör undvika onödiga kontakter när en familjemedlem testat sig för corona

I och med att det allmänna coronaläget nu försämras i Finland tas det ofantligt många coronatest för tillfället. Det här gör att provresultaten dröjer. Den som testat sig bör hålla sig i karantänliknande förhållanden under de några dagar som det tar att få ett resultat. Coronasamordningsgruppen rekommenderar också att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat.

För att minimera risken för att smittan ska spridas bör man söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel även om man bara har lindriga symtom.

 

9.12.2020

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)