Snellman donerar lek- och motionspark åt Jakobstad

26.03.2021

Familjeföretaget Snellman fyller 70 år i år och vill visa sin tacksamhet till hemstaden Jakobstad genom att donera en lek- och motionspark för alla åldrar. Snellman vill erbjuda invånarna nya fritidsmöjligheter och deltar således aktivt i samhällsbyggandet tillsammans med staden.

- Familj, gemenskap och att göra saker tillsammans är viktiga värderingar för oss och vi vill vara med och skapa en plats där alla oberoende av ålder kan trivas. En park som främjar stadsbornas välmående och trivsel, förklarar Mikael Snellman från Snellmans ägarråd.

- Jakobstad har varit vårt hem nu i 70 år och det har varit ett gott hem. Det känns viktigt för oss att konkret kunna visa vår tacksamhet. Staden och dess invånare har lagt grunden för vår resa till en framgångsrik nationell aktör, fortsätter Mikael Snellman.

Planeringen av parken har i samråd med stadens representanter pågått sen årsskiftet. Helt konkret kommer parken att byggas i badstrandens och hopptornens omedelbara närhet. Donationen skapar en attraktiv och mångsidig helhet i Gamla hamn, som även gör det möjligt för nya serviceformer att uppstå. Som dragplåster i lek- och motionsparken kommer ett tematiskt skräddarsytt lekskepp att resas, som hoppeligen kan sysselsätta barn och unga under långa stunder. Medan barnen är sysselsatta med lek kan de vuxna använda motionsapparaterna i närheten, samtidigt som man övervakar de små.

- För stadens del är Snellmans engagemang i utvecklingen av Gamla hamn en verklig jackpot. Tillsammans har vi möjligheter att skapa en oförglömlig helhet på området som kan locka barnfamiljer och öka stadens attraktionskraft, säger stadsdirektören Anne Ekstrand.

- Detta är jättebra komplement till FantaSeas tidigare verksamhet som nu avslutats. En park i denna storleksordning är också något som sällan byggs i Jakobstad så det är sig jätteintressant. Hoppas också på en fortsatt utveckling och byggande av strandpromenaden mot hundparken inkommande år, då börjar vi ha en riktigt fin helhet, berättar byggherreingenjör Frank Bäcksholm.

Målet är att kunna öppna parken för allmänheten åtminstone delvis senast i början på september.

 

Ytterligare uppgifter:

Byggherreingenjör Frank Bäcksholm, frank.backsholm@jakobstad.fi, tfn 044 7851 998

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)