Sören Öhberg vald till stadsplanearkitekt i Jakobstad

13.09.2019

Öhberg ser stora utvecklingsmöjligheter för Jakobstad och upplever att nuläget erbjuder ett momentum.

– Just nu ska fyra stora planer uppdateras: generalplanen, trafik- och miljöplanen, bostadspolitiska och markpolitiska programmet. Jakobstad ska vidareutvecklas för framtiden, säger nya stadsplanearkitekten Sören Öhberg.

– Samtidigt är förutsättningarna bättre än på länge: Maskenområdet, Pursisalmitomten och den nya detaljplanen för Korsgrundet gör det möjligt för oss att förtäta vår redan täta stad och skapa trivsamma bostadsområden på gång- och cykelavstånd från centrum.

Öhberg ser just gång- och cykelvägarna som en viktig del av fokusområdena i stadsplaneringen.

– Centrum och staden som helhet kan bli ännu trivsammare. Trädplanteringar, grönområden och smidig framkomlighet längs cykelvägar och trottoarer har stor betydelse för helheten. Den nya underfarten mellan centrum och Sikören kommer också att skapa nya möjligheter att hålla ihop Jakobstad. Potentialen i Maria Malmtomten kommer även att öka när underfarten är klar.

Öhberg är utbildad arkitekt från Luleå tekniska universitet och Vasa Poly Technic (nuvarande Vasa yrkeshögskola). Öhberg har även en utbildning som husbyggnadsingenjör från Vasa tekniska läroanstalt. Han har innehaft tjänsten som tillförordnad stadsplanearkitekt i Jakobstad sedan årsskiftet.

Mer information: Sören Öhberg, stadsplanearkitekt, 044 785 1633, soren.ohberg@jakobstad.fi

Soren Ohberg 2019 Foto Jacob Aberg

Nya stadsplanearkitekten Sören Öhberg ser gång- och cykelvägarna som en
viktig del av fokusområdena i stadsplaneringen.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)