Staden inför regelbundna invånarforum

03.05.2019

Från och med hösten 2018 ordnar staden regelbundet invånarforum, det vill säga öppna möten där invånare och personer med verksamhet i Jakobstad kan få mer information om och diskutera aktuella frågor med stadens anställda och beslutsfattare.

– Hittills har vi bland annat pratat om vad som gör Jakobstad trivsamt, stadens dragningskraft och utvecklingen av centrum. I höst kommer vi att ordna nya invånarforum om teman som invånare tipsat om eller om stadens planer där invånarnas åsikter är mycket viktiga, säger stadssekreterare Milla Kallioinen.

Integrationsenhetens mångkulturella samarbetsnätverk är också en del av stadens arbete för ökad delaktighet och invånardialog.
Evenemangen är i regel tvåspråkiga, på svenska och finska.

Staden utvecklar som bäst samtliga kommunikationskanaler och möjligheterna för invånare att ge respons på stadens arbete. Det finns redan en responsblankett på stadens webbsida, www.jakobstad.fi. På responssidan finns en skild länk till en blankett för social- och hälsovårdstjänsterna.

Mer information: Stadssekreterare Milla Kallioinen, 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi


Invanarforum 20190325 Foto Jeanette Ostman

I höst kommer vi att ordna nya invånarforum om teman som invånare tipsat om eller om stadens
planer där invånarnas åsikter är mycket viktiga, säger stadssekreterare Milla Kallioinen.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)