Staden Jakobstad säljer Ristikari skola

20.11.2019

Försäljningsobjektet innefattar skolan samt tomten som arrendetomt cirka 13 746 m2.

Byggnaden är ursprungligen byggd år 1928 samt tillbyggd 1954. Renoveringar genom åren är bland annat ombyggnad av kök 1971, regnskydd och förråd 1974, ventilationsanläggning 1982, sanering av flickornas wc och sociala utrymmen 1991, fjärrvärme och dränering 2001.

Byggnaden har 4 våningar, total våningsyta om 3 100 m2, totalrumsyta 2 690 m2 i fyra plan varav 130 m2 är tekniska utrymmen. Volymen 11 800 m2. Byggnadsytorna är inte kontrollmätta.

Byggnaden värms upp med fjärrvärme och har ett mekaniskt från- och tilluftsaggregat installerat 1982.

Under 2019 hade byggnaden ett omfattande vattenläckage och efter detta har alla bjälklag som konstaterats våta rivits och enbart bärande betongplatta finns kvar ställvis. I bilaga ”Purkupiirustus” framkommer vad som har blivit gjort efter vattenläckaget, således har allt organiskt material tagits bort. Asbestsanering har blivit utförd i de delar som konstaterats våta. Byggnaden har i nuläget ytor som är klara som grund för renovering. Alla bruksvattenrör behöver förnyas. Värmerören är fungerande och huset har idag grundvärme om ca 19 grader.

Asbest finns ännu i bjälklag enligt bilagorna 328-RISTIKARI-KERROS 1, 2, 3_Asbesti.

Ristikari skola säljs i befintligt skick. Eventuell köpare måste bekanta sig med objektet innan bud lämnas. Genom att lämna bud på skolan godkänner köparen skolans befintliga skick. Fastigheten säljes till högstbjudande, men man förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta det högsta anbudet.

Försäljningen av skolan kräver beslut av staden Jakobstad. Försäljningsbeslutet framläggs till påseende och på beslutet tillämpas besvärstid i enlighet med kommunallagen.

Länk till annonsen.

Mer information:
Tf. teknisk direktör Harri Kotimäki, 044 785 1751
Fastighetsdisponent Mattias Thors, 044 785 1245

Ristikari skolaRistikari skola innetrappaRistikari skola innetak3

 

Ristikari skola vinter

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)