Staden Jakobstad skickar ut den första dagvattenfakturan

03.02.2020

Den 29.1.2020 skickade staden Jakobstad ut den största delen av 2019 års faktura för dagvattnet till alla som äger en fastighet på detaljplanerade områden.

Tekniskt sett är dagvatten sådant vatten som tillfälligt rinner på marken. Det mesta är regnvatten eller smältvatten från snö och is. Enligt lagen hör dräneringsvatten som leds bort från bebyggda tomter också hit.

Det var för ett år sedan som stadsfullmäktige beslöt att ägandeskapet och underhållsskyldigheten för dagvattenledningarna i Jakobstad överförs från Jakobstads vatten till staden. Samtidigt beslöt man att från och med 1.1.2019 införa en dagvattenavgift för alla som äger en fastighet på detaljplanerade områden i staden.

– Förändringen beror på en lagändring från 2014 som ger staden helhetsansvar samt att staden Jakobstad beslutit att dagvattenledningarna också ägs och underhålls av staden. Nu bygger vi ut systemet och satsar mer på underhållet för att minska risken för översvämningar och vattenfyllda källare vid exempelvis kraftiga skyfall och när snön smälter. Problem uppstår genast då vattnet inte ryms i rören, säger stadsingenjör Harri Kotimäki.

Dagvattensystemet uppskattas kosta staden 650 000 euro per år av vilka dagvattenavgiften täcker cirka 380 000 euro.

– Dagvattenavgiften tas in som en direkt utsökbar avgift. Det här betyder att avgiften kan utmätas utan att den först måste fastställas av domstol. Besvärsmöjligheten är begränsad men tekniska fel i fakturan korrigerar vi om man tar kontakt, säger Kotimäki.

Mer information:
Mer information om dagvattenavgiften
Underhållsingenjör Nicklas Gustafsson, 044 785 1227, nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)