Staden Jakobstad söker en kommunikatör

06.03.2020

Till arbetsuppgifterna hör strategisk planering, utveckling och förverkligande av stadens kommunikation. Kommunikatören ansvarar för stadens kanaler på sociala medier och fungerar som huvudredaktör för stadens webbsidor. Kommunikatören har också en betydande roll i utvecklingen av ett enhetligare och mer framträdande uttryck som en del av staden Jakobstads brand.

Till kommunikatörens ansvarsuppgifter hör också att rapportera om stadens strategiuppföljning och att producera statistik. Kommunikatören har nära samarbete med stadens olika förtroendeorgan och verksamhetsställen samt med stadens övriga intressentgrupper. Kommunikatörens befattning är placerad vid stadskansliet.

Krav:

Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig högre högskoleexamen. Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska. I praktiken krävs utmärkta kunskaper i finska och svenska för att man ska sköta uppgiften med framgång. Dessutom krävs flytande muntliga och skriftliga kunskaper i engelska för att man ska lyckas i uppgiften.

För uppgiften förutsätts att man har arbetserfarenhet inom kommunikation, tidigare erfarenhet av uppdatering av webbsidor och presentationsmaterial, innehållsproduktion, teamarbete och att man kan utnyttja sociala medier i kommunikationen. Vi uppskattar ett aktivt grepp i fråga om utveckling och en förmåga till självständigt arbete, goda interaktionskunskaper, prioriteringsförmåga under press samt kännedom om kommunbranschen.

Innan befattningen tas emot ska den som väljs visa upp ett godtagbart läkarintyg, ifall det inte har visats upp tidigare. Prövotiden är sex (6) månader.

Lön: enligt AKTA.

Befattningen är ordinarie heltidsbefattning och arbetet börjar så fort som möjligt enligt överenskommelse.
Ansökningstiden går ut 6.3.2020 kl. 15.00. Ansökan lämnas in på Kuntarekry, kuntarekry.fi

Mera information: Stadssekreterare Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651, anträffbar  må 2.3. kl. 10-12, ons 4.3. kl.14-16, milla.kallioinen@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)