Staden Jakobstads anställda trivs på sin arbetsplats

18.04.2019

Nästan 80 procent av de som besvarade en enkät om staden Jakobstad som arbetsplats skulle rekommendera staden som arbetsplats. Det är ett gott vitsord även om utvecklingsarbetet bör fortsätta, anser personaldirektör Eva-Maria Emet.

Pensionsbolaget Keva undersökte välmåendet hos stadens anställda i februari. Som helhet betraktat är resultatet på en relativt god nivå och på flera av delområdena i praktiken på samma nivå som inom kommunsektorn i snitt.

– De anställda har gett de högsta vitsorden till förmännen för deras förmåga att uppmuntra de anställda att utveckla sig. Även förmännens förmåga att informerar bedöms som god. Ledarskapets öppenhet har också fått mycket goda vitsord, säger personaldirektör Eva-Maria Emet (bilden).

Erfarenheterna av brådska och tidspress i arbetet bedöms som mindre bland stadens anställda än i jämförelsematerialet. Våld, mobbning eller hot där utövaren har varit en kund är också mer sällsynt.

– Det som vi ännu behöver jobba med är att föra utvecklingssamtal, inskolningen i arbetet och att regelbundet samla in respons av kunderna, säger Emet.

Syftet med enkäten var att kartlägga arbetshälsan hos stadens anställda och deras erfarenheter av hur arbetet löper, som en del av utvecklingsarbetet inom staden. Social- och hälsovårdsverkets personal deltog inte i undersökningen. De deltar senare i år i en egen undersökning av arbetsvälmåendet.

Svarsprocenten var 60 procent och motsvarar medelnivån på svarsfrekvensen bland Kevas undersökningar.

Arbetet med utvecklingsområdena fortsätter under 2019 och 2020. Nästa undersökning om arbetsvälmåendet görs år 2021.

Mer information: Personaldirektör Eva-Maria Emet, 044 785 1318, eva-maria.emet@jakobstad.fi

Eva Maria Emet

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)