Staden Jakobstads bidrag till föreningar

01.04.2019

I staden Jakobstad verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från:

1. Bildningsnämndens idrottssektion
- verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Jakobstad

2. Bildningsnämndens kultursektion
- projektbidrag för enskilda konstutövare, grupper och föreningar, som bedriver kulturverksamhet i Jakobstad

3. Stadsstyrelsen
- verksamhetsbidrag för övriga allmännyttiga föreningar och samfund.

Till föreningarnas ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse för år 2018 samt verksamhetsplan och budget för år 2019.
Till ansökan om kulturunderstöd skall även bifogas projektplan.
Till ansökan från idrottssektionen skall även bifogas bokslut och revisionsberättelse 2018.

Ansökan om bidrag skall inlämnas senast 1.4.2019 kl. 15.00.

Till nätblanketten:
Stadsstyrelsen
Idrottssektionen
Kultursektionen

Jakobstad, den 22 februari 2018

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)