Staden Jakobstads bidrag till föreningar

31.03.2020

I staden Jakobstad verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från:

1. Bildningsnämndens idrottssektion
- verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Jakobstad
2. Bildningsnämndens kultursektion
- projektbidrag för enskilda konstutövare, grupper och föreningar, som bedriver kulturverksamhet i Jakobstad

3. Stadsstyrelsen
- verksamhetsbidrag för övriga allmännyttiga föreningar och samfund.

Till föreningarnas ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse för år 2019 samt verksamhetsplan och budget för år 2020.
Till ansökan om kulturunderstöd skall även bifogas projektplan.
Till ansökan från idrottssektionen skall även bifogas bokslut och revisionsberättelse 2019.

Ansökan om bidrag skall inlämnas senast 31.3.2020 kl. 15.00.
Staden tar endast emot ansökningar elektroniskt.

Till nätblanketten:

Stadsstyrelsen

Idrottssektionen

Kultursektionen

 

Jakobstad, den 6 februari 2020

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)