Staden Jakobstads bokslut 2020

27.04.2021

Staden Jakobstads koncernbokslut visar 2020 ett överskott på 4,1 milj. euro. Resultatet är det bästa på mer än 10 år, om man bortser från 2014 då staden sålde energiverket. Av stadens dotterbolag gör Jakobstads Hamn Ab, Alerte Ab, Jakobstads Företagsfastigheter Ab och Fastighets Ab Ebba positiva resultat corona-året 2020.

Även staden Jakobstads bokslut 2020 visar ett överskott, + 86 688 €

 

Periodens plus

Nämndernas nettoresultat var bättre än i den korrigerade budgeten.

Årsbidraget var +6,889 milj. €.

Statsandelarna var 5,37 milj. € mer än budgeterat.

I Corona-stöd fick staden sammanlagt 5,771 milj. € (statsandelar 4,372 milj. € + förhöjda andelar av samfundsskatten 1,399 milj. €).

Försäljningsvinster från egendomsförsäljning 0,44 milj. €.

Räntorna var fortsättningsvis låga.

Avskrivningarna 0,7 milj. € mindre än budgeterat.

Ackumulerat överskott 63,5 milj. €.

 

Stadens lån har utvecklats enligt följande:

2020: 74,9 milj. € (3 929 €/inv.)

2019 69,65 milj. € (3 616 €/inv.)

2018 60,45 milj. € (3 136 €/inv.)

 

Nettoinvesteringarna var 7,3 milj. €. Språkbadsskolans nya fastighet togs i bruk på hösten 2020 och Oxhamns skolas nybygge påbörjades. Skolbyggena finansieras med leasing.

Affärsverket Jakobstads Vattens resultat är + 0,867 milj. €.

 

Periodens minus

Personalkostnaderna ökade på grund av corona-pandemin med 2,3 milj. € jfr. med föregående år.

Skatteinkomsterna blev 1,76 milj. € mindre än budgeterat men 2,38 milj. € mer än 2019.

Arbetslöshetsprocenten i Jakobstad var vid årsskiftet 11,4 % (landets medeltal 13,6 %).

Invånarantalet sjönk med 185 personer från föregående år.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Ekonomidirektör Gunilla Höglund, tfn 044 785 1421

Stadsdirektör Anne Ekstrand tfn 044 785 1410

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)