Staden Jakobstads corona-uppdatering 19.3.2020

19.03.2020

Småbarnspedagogiken

Stadens småbarnspedagogik har börjat samla in information om personalens närvaro och barnens deltagande vid enheterna. Arbetet pågår ännu, men vid de enheter därifrån vi har fått lägesinformation har antalet barn minskat märkbart från det vanliga.

Inga beslut om att koncentrera verksamheten har ännu fattats. 

Skolorna

Alla skolor ordnar undervisning för förskoleelever och elever i årskurs 1-3. Vid förskolorna ordnas också eftermiddagsverksamhet som vanligt.

Elever i årskurs 1-2 som deltar i skolverksamheten och som har eftermiddagsverksamhet stannar i skolan för eftermiddagsverksamheten. Folkhälsan och församlingen ordnar ingen eftermiddagsverksamhet.

Alla elever i årskurs 4-9 och gymnasierna har distansundervisning.

Specialklasserna vid Kyrkostrands skola har undervisning som vanligt, så också Resursskolan.

Skoltransporterna till lågstadierna och specialklasserna fungerar normalt.

Inga beslut om att koncentrera verksamheten har ännu fattats.

Stadens personal jobbar i tillämpliga delar på distans

Stadens personal arbetar med sina egna uppgifter som normalt. I tillämpliga delar har man övergått till distansarbete i enlighet med förmannens instruktioner. På samma gång gör man kompetenskartläggningar så att man ifall epidemisituationen fortskrider kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom stadsorganisationen ifall uppgifter som hör till den egna arbetsbeskrivningen tillfälligt inte erbjuds.

Man utreder också behovet av arbetskraft med dotterbolagen. Uppgifterna kan vid behov också skötas vid andra arbetspunkter.

Beslutsfattande fortsätter som vanligt

Både stadens tjänsteinnehavare och organ fortsätter sitt beslutsfattande som vanligt.

Stadens förvaltningsstadga möjliggör elektroniska möten och de nödvändiga tekniska hjälpmedlen finns till förfogande. För närvarande håller man möten i stora mötesrum, där man ser till att hygienrekommendationerna och avstånden hålls. Det är möjligt att delta elektroniskt i mötena.

Stadens service

Det har inte kommit nya förändringar i öppettiderna för stadens service- och verksamhetspunkter. Den senaste informationen från onsdag 18.3 är fortfarande aktuell. Man kommer inte in i stadshuset, men kundbetjäningen fungerar per telefon och e-post. På grund av de avvikande arrangemangen kan det vara fördröjningar i svarstiden, men vi strävar efter att svara på meddelandena så fort som möjligt.

19.3.2020

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)