Staden Jakobstads corona-uppdatering 24.3.2020

24.03.2020

Småbarnspedagogiken

Stadens småbarnspedagogik har börjat samla in information om personalens närvaro och barnens deltagande vid enheterna. Arbetet pågår ännu, men vid de enheter därifrån vi har fått lägesinformation har antalet barn minskat märkbart från det vanliga.

Ungefär 20 % av det vanliga antalet barn deltar för närvarande i småbarnspedagogiken. Inga beslut om att koncentrera verksamheten har ännu fattats.

Skolorna

Alla skolor ordnar undervisning för förskoleelever och elever i årskurs 1-3. Vid förskolorna ordnas också eftermiddagsverksamhet som vanligt.

Elever i årskurs 1-2 som deltar i skolverksamheten och som har eftermiddagsverksamhet stannar i skolan för eftermiddagsverksamheten. Folkhälsan och församlingen ordnar ingen eftermiddagsverksamhet.

Alla elever i årskurserna 4-9 och i gymnasierna har distansundervisning.

Specialklasserna vid Kyrkostrands skola har undervisning som vanligt, så också Resursskolan.

Skoltransporterna till lågstadierna och specialklasserna fungerar normalt.

Ca 5 % av eleverna som har rätt till närundervisning deltar i nuläget i närundervisningen. Inga beslut om att koncentrera verksamheten har ännu fattats.

Stadens personal jobbar i tillämpliga delar på distans

Stadens personal arbetar med sina egna uppgifter som normalt. I tillämpliga delar har man övergått till distansarbete i enlighet med förmännens instruktioner. På samma gång gör man kompetenskartläggningar så att man ifall epidemisituationen fortskrider kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom stadsorganisationen ifall uppgifter som hör till den egna arbetsbeskrivningen tillfälligt inte erbjuds.

Man utreder också behovet av arbetskraft med dotterbolag. Uppgifterna kan vid behov också skötas vid andra arbetspunkter.

Samarbetsförhandlingar

Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 enligt följande:

1. Staden inleder samarbetsförfaranden ifall undantagsförhållandena fortsätter efter 13.4.2020.

2. Personal inom staden och koncernen permitteras inte före 13.4.2020. I det här skedet erbjuds personalen ersättande uppgifter, semester eller saldoledigheter ifall man inte kan sköta de egna arbetsuppgifterna. För de ansällda som från och med 18.3.2020 är förhindrade att sköta sitt arbete avslutas löneutbetalningarna från och med 2.4.2020 i enlighet med 2 kap 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen.

Beslutsfattandet fortsätter som vanligt

Både stadens tjänsteinnehavare och organ fortsätter sitt beslutsfattande som vanligt.

Stadens förvaltningsstadga möjliggör elektroniska möten och de nödvändiga tekniska hjälpmedlen finns till förfogande. För närvarande håller man möten i stora mötesrum, där man ser till att hygienrekommendationerna och avstånden hålls. Det är möjligt att delta elektroniskt i mötena. Vi uppmanar förtroendevalda att i första hand delta elektroniskt i mötena.

Stadens service

Det har inte kommit nya förändringar i öppettiderna för stadens service- och verksamhetspunkter. Man kommer inte in till stadshuset, men kundbetjäningen fungerar per telefon och e-post. På grund av de avvikande arrangemangen kan det vara fördröjningar i svarstiden, men vi strävar efter att svara på meddelandena så fort som möjligt.

Idrottsutrymmen

Simhallen och stadens idrottsanläggningar, inklusive Rettig Sport Center och bowlinghallen, är stängda fram till 13.4.2020.

Ungdomsväsendet

Tobaksmagasinets utrymmen är stängda tillsvidare.

Även om Tobaksmagasinet är stängt ordnas olika slags verksamhet i liten skala. Ungdomsbyrån informerar om sin service i följande grupper:

Facebook: tupis-jeppis

Instagram: tupis_jeppis

Snapchat: tupisjeppis

Dessutom finns portalen Decibel.fi till för ungdomarna.

Arbis och Työväenopisto

Arbis och Työväenopisto inhiberar all sin verksamhet tillsvidare. Det gäller alla grupper och all individuell undervisning. Vi återkommer med mera info då kurserna startar igen.

Arbis ordnar redan nu gratis nätkurser. Kursutbudet hittar du på adressen https://arbis.jakobstad.fi/kurser/onlinekurser .

Wava-institutet

Wava-institutets undervisningverksamhet genomförs som distansundervisning. Institutets evenemangsverksamhet ställs in tillsvidare.

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket är stängt under tiden 18.3.-13.4.2020.

Fredrika-bibliotekens webbsidor fungerar normalt under tiden i fråga. E-material kan fortfarande lånas med lånekortnummer och pinkod. Mera information om e-böcker finns på https://www.fredrikabiblioteken.fi/e-bocker .

Inga förseningsavgifter bärs upp under tiden 18.3-13.4. Utlånade böcker eller annat material behöver inte returneras under tiden i fråga. Reserveringar förvaras i bibliotekets reservationshylla och de kan hämtas då biblioteket öppnar.

 

Läget förändras dagligen, så vi uppmanar alla kommuninvånare att följa med THL:s webbsidor www.thl.fi för aktuell information.

Följ med social- och hälsovårdsverkets hemsidor www.sochv.fi för Jakobstads social- och hälsovård.

24.3.2020

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)