Staden Jakobstads grafiktävling - Arrangerandet av uppvaktningskonsttävling 1.4 – 30.8.2019

30.08.2019

På initiativ av kulturnämnden har Staden Jakobstad traditionsenligt (STST 6.5.85 § 1070) uppvaktat sin personal som varit i tjänst 20, 30 eller 40 år med ett grafiskt verk. Upplagan varierar årligen, men består vanligen av 60 - 100 verk.

REGLER FÖR KONSTTÄVLINGEN

Tidtabell: Tävlingstid 1.4 – 30.8.2019.
Deltagare: Bildkonstnärer bosatta i Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten.
Teknik: Konstverket bör utföras i en grafisk teknik och kunna tryckas i en upplaga på mellan 60 – 100 likvärdiga exemplar. De godkända teknikerna är metallgrafik, träsnitt, linoleumsnitt, litografi och serigrafi (silkscreen).
Ifall konstverkets upplaga under ett visst år är mycket stor, t.ex. 100 ex eller mera, kan även två separata och likvärdiga motiv väljas och då tryckas i två lika stora upplagor.

Motiv: Fritt val för konstnären
Konstverkets storlek: min. 15 x 15 cm / max 50 x 60 cm

Utvärdering: Förslagen till uppvaktningskonst utvärderas av bildningsnämndens kultursektion, som bildar en jury, där även bildkonsten finns representerad.
Tävlingsbidragen bedöms anonyma. I utvärderingen fäster man uppmärksamhet vid konstverkets förverkligande samt nivån på det artistiska och tekniska kunnandet.

Tävlingsförslag (1-3 st.) bör sändas till Kulturbyrån i Jakobstad senast 30.8.2019. Adress: Kulturbyrån i Jakobstad, Runebergsgatan 12, 68600 JAKOBSTAD.

Tävlingsförslag som sändes per post bör vara kulturbyrån till handa senast 30.8. kl. 16.00.
Tävlingsförslagen bör vara insatta i passepartout eller inramade på lämpligt sätt för att underlätta hanteringen vid jureringen.

TÄVLINGENS VINNARE OCH ARVODE

Vinnaren av uppvaktningskonsttävlingen väljs på kultursektionen möte. Utdelningsfesten för uppvaktningskonsten arrangeras i december. Arvodet bestäms enligt upplagan. Personalbyrån ansvarar för upplagans mängd och arvodets storlek.
Konstnären sköter om tryckning och inramning av de grafiska verken, samt transporten till personalbyrån i staden Jakobstad. Man kan själv rama in eller låta en firma göra det. Ifall av firma, skickas fakturan till personalbyrån, som sedan betalar mellanskillnaden till konstnären som arvode.

Leveransdatum för de färdigt inramade grafiska verken bestäms under hösten i samråd med kulturbyrån i Jakobstad. Konstnären kan inte i efterhand använda konstverket för ytterligare tryck och reproduktion av bilden i fråga, utan staden Jakobstad köper in hela tryckserien och därefter förstörs tryckplåten/plåtarna.
Upphovsrätten stannar hos konstnären.

För ytterligare uppgifter:
Kulturbyrån 06 786 3376/ 044 785 1376
Personalbyrån: (06)786 3284, 044 785 1284 / (06)786 3285, 044-785 1285

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)