Stadsdirektörstjänsten

22.12.2020

Stadsstyrelsen beslutade på sitt möte måndag 21.12 att följande personer kallas till intervju:

Kenneth Holmgård, Katarina Donning, Anne Ekstrand och Åsa Wallendahl

Intervjuerna hålls vecka 2. På grund av rådande coronaläget hålls intervjuerna på distans. Stadsstyrelsens ordinarie medlemmar, stadsfullmäktiges presidium och fullmäktigegruppernas ordförande deltar i intervjutillfällena.

Mera information:

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund, tfn 040 066 6202

Stadsfullmäktiges ordförande Peter Boström, tfn 044 550 9902

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)