Stadsfullmäktige fastställde skatteprocenterna för år 2021

17.11.2020

Stadsfullmäktige fastställde på mötet 16.11.2020 skatteprocentsatserna för år 2021 enligt följande:


- Inkomstskattesats 21,25 %
- Fastighetsskattesats: allmän del 1,40 %
- Stadigvarande bostad 0,50 %
- Annan bostad 1,15 %
- Kraftverk 2,85 %
- Allmännyttigt samfund 0,00 %
- Obebyggda byggplatser 4,00 %

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)