Stipendier och projektanslag ur Jakobstads 350-års jubileumsfond

06.04.2021

Fonden har till ändamål att befrämja och höja sådan verksamhet som bidrar till utvecklingen av Jakobstad i enlighet med valspråket ”en bra stad bättre”. I detta syfte kan fonden dela ut stipendier och projektanslag till personer eller organisationer som arbetar för ändamålet.

En fritt formulerad ansökan kan lämnas in till stadsstyrelsen under adress Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad eller registraturen@jakobstad.fi

Ansökan ska lämnas in senast torsdagen den 30 april 2021 kl. 15.00.

Stipendier och projektanslag kan även delas ut till personer eller organisationer som inte ansökt om dessa.

Mer information: Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi

Stadsstyrelsen i Jakobstad

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)