Stort engagemang kring Jakobstads nya centrumplan - så här går processen vidare

03.02.2020

Över 800 personer deltog i stadens öppna tillfällen och över 200 besvarade stadens digitala enkät om utvecklingen av Jakobstads centrum. Nu ska myndigheter, intresseorganisationer, fastighetsägare, handelsidkare och andra med ett professionellt intresse i centrum höras.

Den nya planen ska heta Plan för stadsbygge och är en uppdatering och utveckling av Jakobstads nuvarande trafik- och miljöplan. Höstens fyra öppna tillfällen och digitala enkät om utvecklingen av Jakobstads centrum väckte ett stort intresse. Det gläder stadens arbetsgrupp som leds av stadsplanerarkitekt Sören Öhberg.

– Vi bygger vår stad tillsammans och processen återspeglar det. Höstens seminarium, workshoppar och torgkaffe lockade invånare i alla åldrar, också många barn och unga vilket vi är särskilt glada för. Också utflyttade personer med en koppling till Jakobstad har hört av sig. Vi har fått mycket nyttig information om vad som funkar, vad som behöver utvecklas och vad invånarna drömmer om för Jakobstads centrum, säger Öhberg.

Responsen inkluderar allt från allmänna önskemål om mer växtlighet och en samlingsplats för ungdomar till konkreta förslag om ljusslingor över gågatan, nya trafikarrangemang för enskilda gator samt var en centrumlekpark kunde finnas och vilka lekredskap invånarna helst skulle vilja ha.

Spännande förslag från studerande - fördjupning via essäer

Under hösten har också flera utbildningsinstanser, däribland Jakobstads gymnasium, Pietarsaaren lukio och yrkeshögskolan Novia, engagerats eller startat parallella projekt kopplade till processen.

– Vi har fått in flera spännande förslag, exempelvis hur stadens symboler tro, hopp och kärlek kunde användas mer i stadsmiljön. Vi ser fram emot mer material att bekanta oss med innan vi börjar ta fram de konkreta förslagen, säger Öhberg.

Som en del av det fördjupade arbetet med att planera framtidens centrum har staden beställt essäer av arkitekten Roger Wingren, professor och samhällsplanerare Pentti Murole, museichefen Carola Sundqvist, konsult och trendspanare Ralf Blomqvist samt författarna och kulturarbetarna Ellen Strömberg och Päivi Jokitalo.

– Vi har eftersträvat en bredd i fråga om kön, ålder, bakgrund och perspektiv. Essäerna ska bland annat belysa Jakobstads historia, frågor om identitet och miljö samt framtidstrender. Vår digitala enkät “Min bästa dag på stan” fick över 200 svar och de bidrar också till helhetsbilden om hur invånarna ser på Jakobstads centrum och dess framtiden, säger Öhberg.

Essäerna görs tillgängliga för allmänheten under våren.

Nästa steg: Temaworkshoppar med inbjudna professionella

Till näst, under februari-april, kommer staden att ordna tre temaworkshoppar med inbjudna deltagare. De ska fokusera på följande teman: stadsmiljö, liv i centrum och trafik.

– Vi eftersträvar en mångfald bland deltagarna i fråga om bakgrund och kompetens, samtidigt som vi inkluderar representanter för myndigheter, fastighetsägare, handelsidkare, intresseorganisationer med flera. Målet är att utgående från deltagarnas expertis och ett bakgrundsmaterial, där bland annat tidigare respons ingår, ta fram mer konkreta förslag på hur vi kunde utveckla Jakobstads centrum, säger Öhberg.

På stadsbiblioteket kommer staden att öppna en informationspunkt där allmänheten kan lämna in sina synpunkter till och med slutet av april.

– Vi har en utställning med staden i miniatyr, ett bildspel som visar utvecklingen i centrum och en responslåda där man kan lämna sina synpunkter. Infopunkten kompletteras eventuellt med mer material under våren. Vi vill fortsätta ha en öppen process där alla med ett intresse i centrumutvecklingen ska kunna delta.

I maj inleder stadens arbetsgrupp, eventuellt i samarbete med konsulter, arbetet med att bearbeta allt material.

– Även om det tar lite längre tid så har vi resurser att i huvudsak ta fram den nya planen själva. Externa konsulter anlitas eventuellt för specifika frågor, säger Öhberg.

Nästa tillfälle för allmänheten planeras till hösten. Målet är att då kunna presentera mer konkreta förslag om hur centrum kunde utvecklas, innan den slutliga planen görs upp.

Den nya planen för Jakobstads centrum väntas bli klart 2021.

Mer information:
Stadens webbsida
Stadsplanearkitekt Sören Öhberg, 044 785 1633, soren.ohberg@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)