Tomter uthyres och säljes i Jakobstad

17.02.2021

Staden Jakobstad erbjuder egnahems- parhus-, småhus-, radhus- och våningshustomter för arrendering eller försäljning.

Egnahemstomter för arrendering 56 st:

 • i stadsdelen Kyrkostrand (1 st. ny)
 • i stadsdelen Bonäs
 • i stadsdelen Fårholmen (3 st. nya)
 • i stadsdelen Lappfjärden (3 st. nya)
 • i stadsdelen Baggholmen
 • i stadsdelen Björnviken
 • i stadsdelen Staffansnäs
 • i stadsdelen Killingholmen
 • i stadsdelen Nyåkern

Småhustomter för arrendering 7 st:

 • i stadsdelen Fårholmen (5 st. nya)
 • i stadsdelen Lappfjärden
 • i stadsdelen Svedjenabba

Kombinerad egnahems-, hantverks- och lagertomt för arrendering 1 st:

 • i stadsdelen Staffansnäs

Egnahems-, parhus-, radhus-, våningshustomter samt en småhustomt till salu med fasta försäljningspriser 16 st:

 • i stadsdelen Korsgrundet (4 st. nya)
 • i stadsdelen Fårholmen
 • i stadsdelen Killingholmen

Preliminära tomtreserveringar på Kyrkostrand:

Bostadstomter (3 st. blivande tomter) kan reserveras preliminärt enligt givna regler från område vid Kyrkostrandsgatan, som ännu saknar kommunalteknik. De preliminära reserveringarna ger reserveraren förtur till tomten och staden får information om efterfrågan, så att beslut kan tas i vilken ordningsföljd kommunalteknikinvesteringar förverkligas. En preliminär reservering är inte slutligt bindande för någondera av parterna.

Reserveringsvillkoren hittas på stadens hemsidor, protokoll/paragraf nr 24.

Arrendetagare eller köpare av tomt är skyldig att inom tre (3) år från undertecknandet av arrendekontrakt eller köpebrev på tomten uppföra en bostadsbyggnad i enlighet med ett godkänt bygglov.

Ansökningstiden utgår den 18.3.2021 och ansökningarna inlämnas till Centralen för tekniska tjänster, mätningsavdelningen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad.

Läs mera: www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/matningsavdelningen/ledigatomter/

 

Närmare uppgifter:

Arrenderådgivare Juha Gustafsson, tfn 044 7851 236, juha.gustafsson@jakobstad.fi

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)