Trafikarrangemangen vid Språkbadskolan, Oxhamns och Rådmans skola, hösten 2020

31.07.2020

Den kommunaltekniska avdelningen har tagit fram lösningar för att få fram en så säker och smidig skoltrafik på Paul Hallvars Gatan och Pedersesplanaden som möjligt. Lösningen är tillfällig och är i bruk under första skedet av utbyggandet av Rådmans skola (Västra delen).

Efter att andra skedet av utbyggandet är klart kommer Paul Hallvars Gatan att saneras. Gatuplanen är ännu i skisskedet och trafiklösningarna kommer att ändra då den nya gatuplanen förverkligas. Färdiga trafikarrangemang är bl.a. Barnhemsgrändens justering till lättrafikled, varselblinkljus vid Pedersesplanadens skyddväg och Pedersesplanadens körfältsjusteringar. På kommande är även en upphöjd skyddsväg över Paul Hallvars gatan från skolan till trottoaren. Syftet med upphöjningen är att hindra genomfart i hög hastighet. Gatan kommer fortsättningsvis ha låg hastighetsbegränsning. Det ska inte löna sig att använda gatan ifall man inte har ärende till fastigheterna. På detta vis bildas även en trygg och säker väg längs trottoaren på gatans norra sida.

Tillfälliga lösningar för Rådmans skola är bl.a. den nya stigen norr om gamla Oxhamns skola och förbi byggarbetsplatsen. Parkeringsplatserna för personalen har även justerats. Samtidigt byggs även en tillfällig stig vid språkbadsskolan menat för de som rör sig från Ishallens parkeringsplats.
Busshållplatserna är gemensamma för både Oxhamns skola och Språkbadsskolan. Deras placering koncentreras vid två ställen: Paul Hallvars Gatan vid gamla språkbadsskolan och norr om Pedersesplanadens och Paul Hallvars Gatans korsning.

Parkeringsplatserna längs Pedersesplanaden utanför Språkbadsskolan är menat för personbilar som för och hämtar skoleleverna. Parkeringsplatsen på Språkbadskolans tomt öster om den upphöjda skyddsvägen är reserverad för kunder som för och hämtar förskole-eleverna. Personalen använder den delen som är närmare Pedersesplanaden.
På norra sidan av Paul Hallvars Gatan är det tillåtet att stanna men inte parkera. Dock förbud mot att stanna sträcker sig längs hela södra sidan av Paul Hallvars Gatan, där det ännu inte finns någon trottoar.

 

Bilaga Rådmans
Bilaga Språkbadskolan


31.7.2020
Stadsingenjören

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)