Ungdomar - dags att söka stadens sommarjobb

22.02.2019

Skolelever och studerande födda före 1.6.2003, 16 – 26 åringar, kan ansöka om stadens sommarjobb. Ansökan kan göras på nätblankett under tiden 4.2. - 22.2.2019.

Namnen på sommarjobbarna publiseras 13.3.2019 på stadens nätsidan. Anställningstiden är cirka 4 veckor.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)