Uppdaterade trafikljus längs Västerleden - grön pil ger fri högersväng för fordon

28.08.2019

Samtidigt uppmanas samtliga trafikanter till uppmärksamhet med anledning av de nya trafikljusen längs Västerleden i Jakobstad. Målet är att få ett smidigt och tryggt trafikflöde för bilister, cyklister och fotgängare.

Lagom till skolstarten uppdaterades trafikljusen i korsningarna Västerleden-Pedersesplanaden och Västerleden-Vasavägen i Jakobstad. Motsvarande trafikljus finns sedan tidigare i korsningen Skolgatan-Fabriksgatan och Österleden-Pedersvägen.

– Modellen på trafikljusen är dimensionerad enligt trafikmängd och används på många orter. Syftet är att få ett smidigt och tryggt flöde för både bilister och lätt trafik, säger Johan Enlund, ansvariga planeraren vid Centralen för tekniska tjänster vid staden Jakobstad.

Förändringen i trafikljusen längs Västerleden medför exempelvis att fordon som kommer västerifrån längs Pedersesplanaden nu har fri högersväng när den gröna pilen lyser. Då har den korsande lätta trafiken alltid rött ljus.

– När pilen inte lyser följer bilisterna de vanliga trafikljusen där grönt ljus betyder att bilister kan möta andra trafikanter som också har grönt ljus, exempelvis lätt trafik som korsar vägen. Vi vill påminna om att den som svänger alltid ska ta hänsyn till de som korsar vägen. Samtliga trafikanter ska vara uppmärksamma på sina medtrafikanter även om man själv har grönt ljus, säger Enlund.

De nya trafikljusen har inte färgat glas utan fungerar med färgade LED-lampor. Om trafikljusen är ur bruk så är ljusen helt svarta. Det här minskar risken för missvisande färgreflektioner vilket i sin tur ökar trafiksäkerheten.

– Om trafikljusen är ur bruk ska trafikanterna följa övriga trafikmärken, påminner Enlund.

Korsningen Victor Schaumansesplanaden-Jakobsgatan kommer att saneras i november och får då likadana trafikljus.

Mer information:
Ansvarig planerare Johan Enlund, 044 785 1221, johan.enlund@jakobstad.fi

Trafikljus med pil Vasterleden Pedersesplanaden 27.8.2019 Jeanette Ostman

Röd boll i kombination med en grön pil betyder att bilar som kommer västerifrån längs
Pedersesplanaden inte får svänga till vänster, men att det är fritt att svänga till höger
eftersom den korsande lätta trafiken har rött ljus. Bilister ska ändå alltid vara
uppmärksamma på och ta hänsyn till den lätta trafiken.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)