Utveckling av servicestigar för partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa

29.06.2021

VI LEDIGANSLÅR ATT SÖKAS EN VISSTIDS BEFATTNING SOM ARBETSTRÄNARE FÖR TYÖKYVYN TUKI, FRAMÅT ETEENPÄIN

Utveckling av servicestigar för partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa i Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby

Projektet genomförs under 2021-2022 och är en del av det nationella programmet för arbetsförmåga, som social- och hälsovårdsministeriet genomför tillsammans med arbets- och näringsministeriet under åren 2019-2023.

Projektets målgrupp är partiellt arbetsföra arbetslösa samt långtidsarbetslösa. Målsättningen är att lära sig identifiera behoven hos de partiellt arbetsföra i fråga om social- och hälsovårdsservice i ett tidigare skede än nu, att stärka förutsättningarna för sysselsättning samt främja arbets- och funktionsförmågan och därtill även främja den samhälleliga delaktigheten.

Under projektet utvecklas servicestigar för att säkerställa koordinerad, klientcentrerad service vid rätt tidpunkt. Under projekttiden startas ett multiprofessionellt nätverk för stöd av arbetsförmåga. Under projektet förbereds och tas i bruk metoder för stöd för arbetsförmåga samt metoder för sysselsättning med stöd.

 

Syftet med programmet för arbetsförmåga är att

- stödja partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa att komma in i arbetslivet och stanna i arbetslivet

- förebygga långvarig arbetslöshet och arbetsoförmåga

- förbättra delaktigheten i arbetslivet bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden

 

Åtgärdshelheter i arbetsförmågeprogrammet

- Stöd för arbetsförmåga som en del av framtidens social- och hälsocentral

- identifiera arbetslösa klienters behov för stöd för arbetsförmåga på social- och hälsovårdscentralen

- bygga upp en servicehelhet kring stöd för arbetsförmåga som tillgodoser klienters behov

- säkerställa individuella servicestigar och tillgång till service

- stärka sakkunnigas kunnande inom stöd för arbetsförmåga

 

Metoder för sysselsättning med stöd

- stärka och klargöra socialvårdens servicestigar mot sysselsättning

- ta i bruk arbetsträning enligt kvalitetskriterier som metod för sysselsättning med stöd och utvärdera implementeringen, lämpligheten och effekten

- stärka sakkunnigas kunnande om sysselsättning med stöd

 

Projektet administreras av Staden Jakobstad och projektarbetet genomförs i Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Projektets samarbetsparter är TE-byrån och FPA. Projektet finansieras av Social- och Hälsovårdsministeriet (SHM), koordineras av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL) svarar för främjande av sakkunnigas kompetens i stöd för arbetsförmåga samt för forskningsarbetet.

 


Behörighetskrav för befattningen är lämplig högskoleexamen eller lämplig examen på institutnivå. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Språkkrav är god förmåga att använda det andra inhemska språket som inte är sökandes modersmål. För uppgiften förutsätts god organisationsförmåga, självständighet, beredskap till nätverksarbete och god samarbets- och interaktionsförmåga.

 

Skicka in din ansökan senast 16.7.2021. 

 

Kontaktuppgifter

Projektansvarig Sonja Jungar-Irjala, tel. 044-7851534, förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Projektarbetare Pia Rosengård, tel. 044-7851535, förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)