Utvecklingsprojektet för lokaldemokratin framskider - Medborgarplatsen öppnas i biblioteket

15.12.2020

Stadsbiblioteket i Jakobstad är ett av sex pilotbibliotek i det Sitra-finansierade projektet där biblioteken utvecklas som ett nytt slags forum för folkstyret. Hoppsan, jag är en påverkare -projektet är en del av Sitras bredare Biblioteket blir forum för folkstyret -projektet. I Hoppsan, jag är en påverkare -projektet förs politiken och beslutsfattandet närmare stadsborna, man kan också öka medvetenhet om EU-ärenden i vardagen. På det lokala planet ska man inspirera jakobstadsborna till en öppen diskussion och till att öka särskilt de unga vuxnas delaktighet och medinflytande.

Medborgararenan kommer att fungera som en fysisk och virtuell mötesplats för projektet där man kan skicka videohälsningar till aktörerna i projektet, ordna diskussioner och låna en politiker -jippon, förmedla information om politik och demokrati, invånarinitiativ och andra kanaler för påverkningsmöjligheter. Evenemang kommer att ordnas både online och på plats då coronasituationen tillåter. Verksamheten drar i gång i januari 2021 och projektet fortsätter till slutet av juni 2021.

Förutom stadsbiblioteket i Jakobstad deltar det finskspråkiga arbetarinstitutet, flera enheter inom bildningsväsendet, stadens skolor och läroanstalter, stadskansliet och fritidssektorn i projektet. För EU-informationens del deltar flera samarbetspartners som Österbottens förbund, Österbottens handelskammare, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Viexpo.

Läs mer: Sitra/Biblioteken blir forum för folkstyret

Mer information:

Biblioteksdirektör Leif Storbjörk, tfn 044 785 1274, leif.storbjork@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)