Vart är vi på väg? Tyck till om bibliotekets framtid!

05.03.2020

Stadsbiblioteket i Jakobstad samlar in kundrespons under perioden 5.2-5.3.

Stadsbiblioteket i Jakobstad fyller snart 120 år och har verkat över 20 år på Runebergsgatan 12. Nu vill vi höra din åsikt om hur vårt bibliotek ska se ut i framtiden. Vi mottar med glädje dina synpunkter och utvecklingsförslag.

I bibliotekets aula på första våningen ställer vi fram en anslagstavla där du kan klistra post-it-lappar med utvecklingsidéer och förbättringsförslag. På barn- och ungdomsavdelningen kan barnen delta genom att rita sitt drömbibliotek.

Mera utförliga kommentarer och förslag kan läggas i ett kuvert och riktas till biblioteksdirektören. Papper och kuvert fås av personalen.

Kommentarer och förslag kan även skickas per e-post på bibliotekets allmänna e-post biblioteket@jakobstad.fi eller direkt till biblioteksdirektören på adressen leif.storbjork@jakobstad.fi.

Du är också välkommen att ge respons på rapporten Plan över serviceutvecklingen vid Stadsbiblioteket i Jakobstad. En första rapport, januari 2020 som är gjord av en arbetsgrupp, tillsatt av bildningsnämnden. Rapporten är ett första utkast och är därför i obearbetat skick (text på finska och svenska). 

En utskriven pappersversion finns också tillgänglig på Stadsbiblioteket i Jakobstad vid lånedisken på första våningen.

Tid för att ge kommentarer och förslag är från Runebergsveckans onsdag 5.2 fram till torsdagen 5.3.

Mer information: 
Länk till rapporten (Plan över serviceutvecklingen, första rapporten)
Biblioteksdirektör Leif Storbjörk, 044 785 1274, leif.storbjork@jakobstad.fi 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)