Video: Titta in i Jakobstads nya Språkbadsskola

03.04.2019

Fantastiska, fräscha och flexibla utrymmen där vi bättre kan beakta enskilda elevers behov i fråga om inlärning. Så beskriver rektor Kristiina Hellstrand den nya Språkbadsskolan som byggs i Jakobstad. Se video inifrån den nya skolan.

Byggandet av den nya Språkbadskolan i Jakobstad inleddes i mars 2019. I videon som publicerats på stadens hemsida kan man ta en rundtur i den blivande skolan som kännetecknas av luftiga utrymmen och en naturnära färgskala.

– Förväntningarna på dagens och framtidens elever kräver en ny slags undervisning. Strukturen ska kvarstå men nu får vi flexibla rumslösningar som möjliggör flexibel undervisning, vilket gör att vi ännu bättre kan beakta enskilda elevers behov i fråga om inlärning, säger Kristiina Hellstrand, rektor för stadens Språkbadsskola.

Språkbadsskolan byggs för ungefär 400 elever från förskolan upp till årskurs fem. Skolan får tre parallellklasser med svenskspråkiga och finskspråkiga elever som språkbadar på det andra inhemska språket.

Skolbyggnaden uppskattas kosta 14,6 miljoner euro och tas i bruk hösten 2020.

http://youtu.be/jnDrY4_1GAA

Videon är producerad av NAC Arkkitehdit Oy som ritat Jakobstads nya Språkbadsskola.

Mer info:
Kristiina Hellstrand, rektor för Språkbadsskolan, 050 468 9194, kristiina.hellstrand@edu.jakobstad.fi

Läs mer:
Byggstart för nya Språkbadsskolan i mars - invånarinfo på onsdag
Avtalen för den nya Språkbadsskolan i Jakobstad undertecknade - byggstart vecka 13

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)