Projects

Current projects in the Jakobstad region:

 

 • Integrated service chains for immigrants in the Jakobstad region (The Integration unit in the Jakobstad region), 24.2.2016-31.12.2018. 
 • En bra start i Österbotten - Inledande kartläggning samt sluttest för språkkunskaper (YA!), 1.1.2016-30.6.2018.
 • INTER REG-SEMPRE (Chydenius institutet), "Ökande av arbetslösa invandrares sociala delaktighet i Jakobstadsnejden",  1.3.2015 – 28.2.2019.
 • Taide-Art projektet (Novia) 1.9.2016-
 • Lande-Bo: nyanländas integrering genom bosättning på landsbygden (Aktion Österbotten) 1.9.2016-31.5.2019.
 • Integration genom motion och idrott 1.8.2016-31.7.2017
 • FHille - för en god skolstart (Folkhälsan) autumn 2013-
 • BAAS (Kokkotyö-säätiö) 2016 - 
 • Soffan (Kokkotyö)
 • Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin 1.9.2018-31.12.2020
 • Integraatio & Yrittäjyys (Bildningsalliansen, Centrian ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Folkhögskolan Kredu) 1.9.2017 – 31.12.2020
Content Widgetarea
Bottom Widgetarea