Projects

Current projects in the Jakobstad region:

  • Integrated service chains for immigrants in the Jakobstad region (The Integration unit in the Jakobstad region), 24.2.2016-31.12.2018.
  • En bra start i Österbotten - Inledande kartläggning samt sluttest för språkkunskaper (YA!), 1.1.2016-30.6.2018.
  • INTER REG-SEMPRE (Chydenius institutet), "Ökande av arbetslösa invandrares sociala delaktighet i Jakobstadsnejden",  1.3.2015 – 28.2.2019.
  • Taide-Art projektet (Novia) 1.9.2016-
  • Lande-Bo: nyanländas integrering genom bosättning på landsbygden (Aktion Österbotten) 1.9.2016-31.5.2019.
  • FHille - för en god skolstart (Folkhälsan) autumn 2013-
  • BAAS (Kokkotyö-säätiö) 2016 - 
  • Soffan (Kokkotyö)
  • Integration & Entrepreneurship (Bildningsalliansen, Centrian ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia and Folkhögskolan Kredu) 1.9.2017 – 31.5.2020.
Content Widgetarea
Bottom Widgetarea