Integration

Integrationsenheten arbetar helhetsinriktat med invandrarfrågor, oberoende invandrarorsak. Vi samordnar kommunens mottagande och integration av invandrare i samverkan med arbetsförmedlingen, kommunens verksamheter och med andra lokala och regionala aktörer. 

Vår uppgift är att på bästa sätt medverka till att alla nyanlända invandrare erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Integrationsenheten har nio anställda som ger råd, stöd och/eller service kring allt som rör integration. Våra kontaktuppgifter hittar du här. 

Integrationsporten (förkortat Porten) som utgör en del av Integrationsenheten, erbjuder avgiftsfri handledning och information för nyinflyttade i syfte att stöda integrationsprocessen. 

Läs mera i snabblänkarna nedan.

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)