Arbete i Jakobstadsregionen

Mer information om arbete i:

Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Kronoby
Larsmo

TE-byrån, eller arbetsbyrån, är den plats du ska gå till när du söker arbete eller vill anmäla att du är arbetslös. TE-byrån ordnar kurser till exempel i hur man skriver ett bra CV, och deras uppgift är att hjälpa alla som bor i Finland att hitta sysselsättning i form av arbete, praktik eller utbildning.

Om du arbetar i Finland behöver du i allmänhet ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Om du självständigt utövar ett yrke behöver du uppehållstillstånd för näringsidkare. Att självständigt utöva ett yrke betyder att du är företagare.

Om arbetet varar i mindre än tre (3) månader behövs inte alltid ett uppehållstillstånd för arbetstagare. När du ansöker om förlängning av uppehållstillståndet för arbetstagare kan du lämna ansökan hos polisen.

Skattekort

Om du arbetar, får arbetslöshetsförmåner eller stöd från FPA måste du ha ett skattekort. I Finland betalar man skatt på alla inkomster. Skatterna går till offentlig service såsom skola och hälsovård.

För att kunna skaffa ett skattekort behöver du ett identitetsbevis och en personbeteckning. Om du inte har ett skattekort drar arbetsgivaren 60 procent skatt av din lön. Skattekortet får du från skattebyrån. Du kan även beställa skattekortet via skatteförvaltningens webbtjänst.

Inkomstskatten i Finland är progressiv. Med det menas att skatten på stora löneinkomster är förhållandevis högre än skatten på små löneinkomster. Även arbetslöshetsförmånerna är skattebelagda.

Skatterådgivning

Om du behöver information om skattebetalning kan du vända dig till skattebyrån. Västra Finlands skattebyrå, Jakobstads kontor, finns på Choraeusgatan 10. Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i kontorets postlåda.

Det finns mycket information på skatteförvaltningens webbtjänst. Du kan även ringa till skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen betjänar dig på finska, svenska och engelska.

Bankkonto

Det lönar sig att öppna ett bankkonto. I Finland betalas lönen och alla förmåner, såsom integrationsstöd (arbetsmarknadsstöd) och barnbidrag, in på ett bankkonto. Du måste ha pass eller identitetsbevis för att kunna öppna ett konto.

Banker i Jakobstadsnejden
• Aktia
• Andelsbanken
• Handelsbanken
• Nordea

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)