Motion och idrott

I Jakobstad med omnejd finns det många möjligheter att sporta och röra på sig. Det finns ett rikt föreningsliv där man kan lära känna nya mänskor som delar ens intresse.

Om du är med i en grupp eller ett lag inom en förening har ni oftast gemensamma träningstider. Kom ihåg att komma i god tid till din egen träning. Det är också viktigt att lära sig de spelregler som föreningen har. Det kan t.ex. gälla hurdan klädsel som man ska ha eller hur man uppför sig vid träningstillfällena. Om du är osäker kan du alltid fråga, de flesta svarar mer än gärna på dina frågor.

De flesta föreningar har en medlemsavgift för varje år eller termin. Medlemsavgiften används av föreningen för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. Föreningen använder pengarna bl.a. för hyror, för att utbilda sina ledare/tränare eller för att köpa utrustning som behövs vid träning.

Förutom medlemsavgiften vill föreningarna gärna ha hjälp av frivilliga. Det kan t.ex. vara att hjälpa till vid träningar, att sköta servering vid evenemang eller sköta om föreningens utrymmen och utrustning. Fråga gärna vad just din förening vill ha hjälp med. Din hjälp är värdefull.

skiing 01032017 02Mar2017 2

Foto: Dieter Berghmans

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)