Hitta boende

Om du vill ansöka om en kommunal hyresbostad fyller du i ansökningsblanketten på bostadskontoret i din kommun. Kontaktuppgifter till staden/kommunen:

Privata hyresbostäder                                                                                                                                       
Man får oftast en privat hyresbostad snabbare än en kommunal hyresbostad. Hyran för en privat bostad är ofta högre. Du kan söka privata hyresbostäder på internet och i lokaltidningar. Det lönar sig även att fråga direkt av bostadförmedlare om de har en lämplig bostad att erbjuda.

Om du vill hyra en privat hyresbostad ska du kontakta den som hyr ut bostaden. Kom överens om när du kan gå och titta på bostaden.

När du hyr en privat bostad ska du göra ett hyresavtal med hyresvärden.

Kontaktuppgifter till privata bostadsförmedlare i Jakobstadsregionen:

Kom ihåg att göra en flyttanmälan varje gång du flyttar!

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)