Nyinflyttade

Integrationsenheten i Jakobstadsregionen

Integrationsenheten arbetar helhetsinriktat med invandrarfrågor, oberoende invandrarorsak. Vi samordnar kommunens mottagande och integration av invandrare i samverkan med arbetsförmedlingen, kommunens verksamheter och med andra lokala och regionala aktörer.

Vår uppgift är att på bästa sätt medverka till att alla nyanlända invandrare erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet.

 

hands osterbacka4

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)